top of page
ஹைட்ரோகார்பன்- ஆழத்தில் புதைந்து இருக்கும் பேராபத்து

ஹைட்ரோகார்பன்- ஆழத்தில் புதைந்து இருக்கும் பேராபத்து

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பேரச்சமாக நிலைக் கொண்டிருக்கும் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தைக் குறித்ஹ்ட அறிவியலாளர்கள் மற்றும் சூழலியலாளர்களின் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இப்புத்தகம்.
    ₹45.00Price
    bottom of page