top of page
மார்க்சிய அம்பேத்கரிய பெரியாரிய அரசியல் சூழலியல்

மார்க்சிய அம்பேத்கரிய பெரியாரிய அரசியல் சூழலியல்

மார்க்சிய, அம்பேத்கரிய, பெரியாரிய தத்துவ பின்புலங்களில் இருந்து எப்படி அரசியல் சூழலியலை வளர்த்தெடுப்பது என்னும் விவாதத்தை முன்வைக்கிறது இப்புத்தகம்.

    ₹120.00Price
    bottom of page