top of page
மறக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி ஜெ.சி குமரப்பா

மறக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி ஜெ.சி குமரப்பா

இயற்கை வளங்களின் கண்கொண்டு இவ்வுலகத்தின் பொருளாதாரச் சிந்தனைகளை வளப்படுத்தினார் ஜே. சி. குமரப்பா. வருங்காலங்களில் இந்தியாவைக் காப்பாற்ற அவரது சிந்தனைகளே மாபெரும் கருவியாக இருக்கக்கூடும்.
    ₹40.00Price
    bottom of page