top of page
போர் - ஒரு சூழலியல் வன்முறை

போர் - ஒரு சூழலியல் வன்முறை

காலநிலை நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கான சின்னச்சின்ன வாய்ப்புகளையும் சிந்திக்க வேண்டிய இன்றைய சூழலில் நாட்டின் பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் செய்யப்படும் சுழல் நாசங்களைப் பேசுகிறது இப்புத்தகம்.
    ₹60.00Price
    bottom of page