top of page
இந்த பூவுலகும் பெண்களும்

இந்த பூவுலகும் பெண்களும்

தம் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளில் களமாடும் இப்பூவுலகின் பெண்களைப் பற்றிப் பேசுகிற இப்புத்தகத்தில் நோபல் பரிசு பெற்ற வங்காரி மாத்தையின் நோபல் உரையின் மொழிபெயர்ப்பும் இடம் பெற்றிருக்கிறது.
    ₹45.00Price
    bottom of page