top of page
மாபெரும் விதைக்கொள்ளை

மாபெரும் விதைக்கொள்ளை

எம். எஸ். சுவாமிநாதன் மற்றும் பலர் செய்த விதைக்கொள்ளைகளை விரிவாக ஆராய்ந்து, திட்டமிட்ட இந்த சதிக்கு பின்னே இருப்பவர்களை அம்பலப்படுத்துகிறது இந்நூல்.
    ₹60.00Price
    bottom of page