top of page
Book Cover

தேவை மட்டுறு வளர்ச்சி

நம்மை ‘பிழைத்தலிலிருந்து வாழ்தலுக்கு’ அழைத்துச் செல்லக்கூடிய ‘மட்டுறு வளர்ச்சி’ என்ற மிகமுக்கிய கருத்தாக்கத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்கிறது இப்புத்தகம். காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளத் தேவையான அரசியல் பொருளாதார மாற்றங்களை இந்நூல் பேசுகிறது. 
    ₹80.00Price
    bottom of page